De start van het project heeft plaats gevonden onder het gesternte van de COVID-19 crisis. Hoewel de eerste werkpakketten vooral uit literatuurstudie en verkenning bestaan, heeft de voortgang van het project wel van corona te lijden gehad. Geen ernstig zieken gelukkig in het consortium, maar toch hebben veel collega’s hinder ondervonden van de lock-down.
We zien ons dus gedwongen om de planning van Adapt at Work enigszins aan te passen. Hiervoor zijn twee redenen: enerzijds zijn veel van onze collega’s de afgelopen maanden erg druk geweest met thuisonderwijs. We kunnen wel stoer doen, en denken dat dit geen invloed heeft op de productiviteit van deze collega’s, maar de ervaring leert anders. Langzamerhand sluipt de vermoeidheid binnen, waardoor focus in WP1 (de scoping review naar het concept adaptieve expertise) en WP2 (de realist review naar werkplekleren) lastig is. Deze werkpakketten lopen daardoor achter, wat consequenties heeft voor de volgende werkpakketten. WP3 (methodologieontwikkeling) kan niet aan de slag, waardoor ook WP4 (de feitelijke casestudies) uitstel behoeft. Anderzijds laten veel partners weten dat hun collega’s in de beoogde cases ook tegen een grote werkdruk aanlopen vanwege dezelfde crisis. Het plan om in september een grote datacampagne te starten voor de casestudies, komt ook daar niet goed uit; ook is het de vraag of in september de beoogde cases alweer ‘normaal’ verlopen, zelfs als de lock-down dan hopelijk is afgelopen. Met onderstaande aangepaste planning denken we de ambities van ons project prima te kunnen realiseren. We houden u op de hoogte.

Meer nieuws