Op 11 november 2021 spreekt dr. Miranda Snoeren haar lectorale rede uit, getiteld: Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen. Voorafgaand aan de rede organiseert Fontys het congres Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk plaats. Het congres en de rede zijn bedoeld voor professionals uit het werkveld, docenten, [...]

Consortiumbijeenkomst Adapt at Work

8 december 2021 @ 12:00 - 17:00