Bericht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

De programmacommissie hoger onderwijs van het NRO heeft subsidie toegekend aan drie praktijkgerichte onderzoeken naar het hoger onderwijs. In totaal is er €2.625.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek binnen de volgende thema’s: (1) professionele ontwikkeling van docenten, (2) toegankelijkheid van het hoger onderwijs en (3) flexibel onderwijs. Adapt at Work is het gesubsidieerde project dat valt onder het thema ‘flexibel onderwijs’.

Lees verder op de NRO-site

Meer nieuws