11 november 2021 Congres ‘Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk’ en lectorale rede Miranda Snoeren

Loading Events

Op 11 november 2021 spreekt dr. Miranda Snoeren haar lectorale rede uit, getiteld: Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen.

Voorafgaand aan de rede organiseert Fontys het congres Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk plaats. Het congres en de rede zijn bedoeld voor professionals uit het werkveld, docenten, studenten, managers, bruggenbouwers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in het leren en werken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk.

Ga voor de uitnodiging en de mogelijkheid tot aanmelden naar https://bit.ly/3ogtcFM

Go to Top