Eindelijk! Vandaag 1 juli is de officiële start van ons onderzoeksproject Adapt at Work.

We gaan 3,5 jaar lang (ontwerp-)onderzoek doen naar adaptieve expertise en de ontwikkeling ervan in werk-gerelateerde contexten in met name bachelor- en masteropleidingen. Dit doen we in een consortium van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Maastricht University, Radboud Universiteit Medisch Centrum (Radboudumc), Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research.

Penvoerders zijn Loek Nieuwenhuis (HAN) en Lia Fluit (Radboudumc).

We werken aan:

1. Een heldere omschrijving van begrip adaptieve expertise voor een aantal verschillende werkcontexten en professionele omgevingen met een praktische vertaling voor de werkvelden.

2. Een overzicht van bestaande indicatoren en tools om (ontwikkeling van) adaptieve expertise inzichtelijk te maken.

3. Inzicht in werkende elementen in de werkomgeving om adaptieve expertise te kunnen ontwikkelen, waarom, onder welke omstandigheden en hoe, werkende vanuit de realist approach.

4. Ontwerpprincipes voor de onderwijskundige inrichting van optimale leerwerktrajecten in het opleiding continuüm.

We zullen voortdurend pendelen tussen theorieontwikkeling en praktische toetsing. Tijdens het project zullen we al (voorlopige) resultaten presenteren.

Op de NRO-site is een korte schets van het onderzoeksproject beschikbaar vanuit de eerdere call voor consortiumpartners. De looptijd van het project is definitief vastgesteld van 1 juli 2020 t/m 31 december 2023.

Binnenkort volgt meer actuele communicatie vanuit NRO, HAN en Radboudumc, maar dit moment wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Meer nieuws