Aan de toekenning door NRO van de subsidie voor Adapt at Work ging een aanvraagprocedure vooraf. In de eerste fase van deze procedure schreven Loek Nieuwenhuis, Lia Fluit en Wietske Kuijer samen het essay Flexibel hoger onderwijs: werkplekleren voor een leven lang professionele competentie-ontwikkeling. Op basis van dit essay zijn Loek Nieuwenhuis en Lia Fluit begin oktober 2019 door de NRO geselecteerd als projectleiders en hebben zij vervolgens het consortium geformeerd.

Downloads

Publicatie­datum

2 oktober 2019|
Naar alle resultaten
Naar de werk­pakketten