2020-11-20T14:36:14+01:00

Essay

Aan de toekenning door NRO van de subsidie voor Adapt at Work ging een aanvraagprocedure vooraf. In de eerste fase van deze procedure schreven Loek Nieuwenhuis, Lia Fluit en Wietske Kuijer samen het essay Flexibel hoger onderwijs: werkplekleren voor een leven lang professionele competentie-ontwikkeling. Op basis van dit essay zijn […]