Afgelopen december hebben we onze tweede consortium bijeenkomst gehouden met interne betrokkenen. In deze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de voortgang van het project, het procesvertrouwen dat we met elkaar hebben, zijn we inhoudelijk in gesprek geweest over adaptieve expertiseontwikkeling èn hebben we een eerste verkenning over adaptieve expertise ontwikkeling in de eigen casussen gehad.  Ondanks dat het online moest, een inspirerende bijeenkomst wat ons allen het vertrouwen heeft gegeven dat we goed aan de slag zijn en mooie stappen met elkaar aan het zetten zijn!
Met Adapt at Work beogen we een verbetering van het Hoger Onderwijs. De praktische toepasbaarheid van wat we gaan vinden in dit onderzoek hebben we dan ook hoog in het vaandel. Tijdens de consortiumbijeenkomst hebben we scherp gesteld dat we daarin 3 types van onzekerheid te reduceren hebben:

  • Cognitieve onzekerheid: we werken gedurende het hele project aan de verbreding van onze kennisbasis over Adaptieve Expertise ontwikkeling. Op dit moment wordt hier vanuit de review studies een mooie basis in gelegd; en met onze valorisatieopdracht beogen we een praktische vertaling en toepassingsslag te maken.
  • Voluntaristische onzekerheid: gedurende het project zullen we steeds scherper moeten gaan krijgen waar we heen willen met elkaar. We koersen op het scherp krijgen met elkaar wat werkt, voor wie, waarom, en hoe in Adaptieve Expertiseontwikkeling in het Hoger Onderwijs, specifiek in werk-gerelateerde contexten. In de realist review vindt hierin een mooie eerste verkenning plaats, waarin we naast het soort werkplekleren en bijbehorende interventies, vooral ook scherp willen krijgen waarom iets werkt en voor wie. Onze (toekomstige) professionals moeten succesvol kunnen worden op het kunnen inspelen op veranderende omstandigheden binnen hun domein.
  • Strategische, tactische en operationele onzekerheid: in ons geval gaat dat over wat we te doen hebben, wat we ook in te richten hebben om adaptieve expertiseontwikkeling onder toekomstige professionals te stimuleren. Studenten moeten er uiteindelijk iets van merken, en dat is iets wat we ons moeten blijven realiseren!

De inhoudelijke gesprekken hebben een mooie input gegeven aan de verdere koers van de eerste review studies, zoals jullie in de berichten in de nieuwsbrief van maart 2021 kunnen lezen. Denk aan opmerkingen over de verbinding van adaptieve expertiseontwikkeling en domeinoverstijgend werken, of adaptieve expertise als individueel kenmerk versus adaptieve expertise van het team.
We hopen dat de volgende bijeenkomst in juni 2021 weer live kan zijn. Maastricht zal dan onze gastheer zijn. De resultaten vanuit de reviewstudies èn de vooruitblik op de casestudies zullen dan centraal staan.

Meer nieuws