Adapt at Work is nu echt uit de startblokken!

We zien dat de werkpakketten steeds meer scherpte krijgen. Werkafspraken zijn gemaakt, rollen aangescherpt en eerste conceptuele verkenningen gedeeld. We zijn het erover eens dat adaptieve expertise vanuit verschillende kanten bekeken kan worden. Om zicht te krijgen op de breedte van dit concept en het gebruik in de praktijk, vragen we jullie hulp! Ken je onderzoeksprojecten in het mbo, hbo of wo die de thematiek van Adapt at Work raken of overlappen, dan horen we dat heel graag. Je kunt daarvoor het contactformulier gebruiken.

Meer nieuws