Algemeen

Adapt at Work is een praktijkgericht onderzoeksproject in het hoger onderwijs. Een consortium van hogescholen en universiteiten doet (ontwerp-) onderzoek naar leerwerkomgevingen in bachelor- en masteropleidingen, gericht op de ontwikkeling van adaptieve expertise (AE) van (aankomend) professionals.

Lees meer

Werkpakket 1: Scoping review naar de ontwikkeling van adaptieve expertise

De scoping review beoogt een systematische literatuurstudie naar de ontwikkeling van adaptieve expertise in de wetenschappelijke literatuur.

Lees meer

Werkpakket 2: Realist review naar onderwijskundige interventies

Deze literatuurstudie beoogt antwoord te geven op de vraag welke onderwijskundige interventies lerenden ondersteunen bij het ontwikkelen van adaptieve expertise tijdens werkplekleren in een hoger onderwijscontext, onder welke omstandigheden, hoe en waarom.

Lees meer

Werkpakket 3: Ontwikkeling van methodologie voor de case studies

Gebaseerd op een realist approach (Pawson & Tilley, 1997), beoogt dit werkpakket een onderzoekontwerp voor vergelijkende casestudies (werkpakket 4) en cross-case analyses (werkpakket 5), o.a. gebaseerd op de uitkomsten van WP1 en WP2.

Lees meer

Werkpakket 4: Uitvoering individuele casestudies

Het tweede onderzoekjaar zal grotendeels worden besteed aan het beschrijven en vergelijken van de ingebrachte onderwijsinnovaties, op basis van de uitkomsten van werkpakket 1-3.

Lees meer

Werkpakket 5: Cross-case analyses

Het voornemen is om in het derde jaar van het project drie vergelijkende studies op te zetten rondom thema’s die zich aandienen uit de voorgaande werkpakketten.

Lees meer

Werkpakket 6: Meta-analyse, evaluatie en eindrapportage

Aan het einde van het onderzoeks­programma is een werkpakket voorzien, gericht op samenvatting en eindrapportage. Voorlopig neemt de projectcoördinatie dit werkpakket onder haar hoede.

Lees meer

Werkpakket 7: Valorisatie

Met werkpakket 7 willen we permanente aandacht organiseren voor valorisatie buiten het consortium (collega instellingen voor HO; professionele groepen; studenten- en alumni-organisaties) en voor toepasbaarheid van de resultaten voor verbetering van het hoger onderwijs.

Lees meer