Nieuws

Nieuws2020-12-01T15:05:38+01:00

Berichten

6jul '21

Nieuws vanuit de werkpakketten

6 juli 2021|

WP1: Review naar adaptieve expertise In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat we vanuit de werkpakket 1, de review naar adaptieve expertise twee sporen ingezet hebben: 1: Een meta-review. We maken een review van de bestaande reviews om antwoord te vinden op vragen zoals: Hoe wordt adaptieve expertise geoperationaliseerd? Welke andere concepten houden verband [...]

23mrt '21

Aangepaste planning door COVID

23 maart 2021|

De start van het project heeft plaats gevonden onder het gesternte van de COVID-19 crisis. Hoewel de eerste werkpakketten vooral uit literatuurstudie en verkenning bestaan, heeft de voortgang van het project wel van corona te lijden gehad. Geen ernstig zieken gelukkig in het consortium, maar toch hebben veel collega’s hinder ondervonden van de lock-down. [...]

15mrt '21

Nieuws vanuit de werkpakketten

15 maart 2021|

Focus gevonden review studie naar de ontwikkeling van adaptieve expertise (WP1) Deze review beoogt te verhelderen wat we precies bedoelen met adaptieve expertise ontwikkeling, welke karakteristieken bijdragen aan de ontwikkeling van adaptieve expertise, waarbij we oog hebben voor eventuele disciplinaire verschillen. In september 2020 zijn we dan ook gestart met een conceptuele verkenning van [...]

15mrt '21

Terugblik consortiumbijeenkomst december 2020

15 maart 2021|

Afgelopen december hebben we onze tweede consortium bijeenkomst gehouden met interne betrokkenen. In deze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de voortgang van het project, het procesvertrouwen dat we met elkaar hebben, zijn we inhoudelijk in gesprek geweest over adaptieve expertiseontwikkeling èn hebben we een eerste verkenning over adaptieve expertise ontwikkeling in de eigen casussen [...]

9dec '20

Projectsite Adapt at Work live!

9 december 2020|

Adapt at Work heeft de beschikking over een eigen website èn eigen logo. En daar zijn we best trots op! Via deze website willen we belanghebbenden en belangstellenden in Nederland en daarbuiten informeren en inspireren over de ontwikkeling van adaptieve expertise in het hoger onderwijs middels updates over de voortgang in ons project. Ook [...]

1okt '20

Uit de startblokken

1 oktober 2020|

Adapt at Work is nu echt uit de startblokken! We zien dat de werkpakketten steeds meer scherpte krijgen. Werkafspraken zijn gemaakt, rollen aangescherpt en eerste conceptuele verkenningen gedeeld. We zijn het erover eens dat adaptieve expertise vanuit verschillende kanten bekeken kan worden. Om zicht te krijgen op de breedte van dit concept en het gebruik [...]

22jul '20

Drie toekenningen voor praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

22 juli 2020|

Bericht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) De programmacommissie hoger onderwijs van het NRO heeft subsidie toegekend aan drie praktijkgerichte onderzoeken naar het hoger onderwijs. In totaal is er €2.625.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek binnen de volgende thema’s: (1) professionele ontwikkeling van docenten, (2) toegankelijkheid van het hoger onderwijs en (3) flexibel onderwijs. Adapt at Work [...]

1jul '20

Gestart: NRO onderzoeks­project Adapt at Work

1 juli 2020|

Eindelijk! Vandaag 1 juli is de officiële start van ons onderzoeksproject Adapt at Work. We gaan 3,5 jaar lang (ontwerp-)onderzoek doen naar adaptieve expertise en de ontwikkeling ervan in werk-gerelateerde contexten in met name bachelor- en masteropleidingen. Dit doen we in een consortium van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), [...]

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws rondom het project Adapt at Work?

We zullen regelmatig nieuwsbrieven sturen met de belangrijkste updates en publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Eerdere nieuwsbrieven

01/09/2020 – Nieuwsbrief september

Ga naar de bovenkant